Imigrantki

Imigrantki

 

Imigrantki wnoszą znaczący i pozytywny wkład w gospodarczy, społeczny i kulturowy obraz Irlandii. Ich doświadczenia są zróżnicowane. Z jednej strony wiele imigrantek odczuwa dyskryminację. Ich życie często toczy się wokół rasowych i płciowych nierówności. Imigrantki stanowią też większość wśród osób pracujących na najgorzej opłacanych i najbardziej marginalizowanych stanowiskach.  Z drugiej strony, dzięki emigracji, wiele kobiet zyskało pozytywne doświadczenia. Emigracja może zmieniać układy płciowe oraz nierówności. Dzięki emigracji wiele kobiet może poprawić standard swojego życia i życia swoich rodzin (więcej informacji na stronie http://www.immigrantcouncil.ie/campaigns/migrant-women).

 

Forum Integracji Mniejszości Etnicznych Dun Laoghaire (Dun Laoghaire Ethnic Minority Integration Forum)

 

Dział Włączenia Społecznego DLR we współpracy z The New Communities Partnership (NCP) oraz przy wsparciu Southside Partnership zainicjowały powstanie Forum Integracji w naszym hrabstwie.

Misją Forum Integracji Mniejszości Etnicznych DLR jest współpraca ze stronami zainteresowanymi, które działają w hrabstwie Dun Laoghaire-Rathdown. Współpraca dąży do tego, aby nowe plany i polityki odzwierciedlały rzeczywiste społeczne, kulturowe i gospodarcze potrzeby mniejszości etnicznych w hrabstwie.

Szczegółowych informacji udziela urzędnik Działu Włączenia Społecznego: Rebekah Fozzard

Tel.: 01 2047924

Email: rfozzard@dlrcoco.ie

Nowa strona www.dlrintegration.ie

 

 

Centrum kultury Islamu w Irlandii (ICCI)

Od momentu otwarcia, ICCI stara się wzmacniać porozumienie między społecznością muzułmańską i irlandzkim społeczeństwem - zarówno w kwestiach zawodowych jak i społecznych.

Jednym z wydziałów ICCI jest Wydział Kobiet, którego głównym celem jest odpowiadanie na codzienne potrzeby muzułmanek, organizowanie warsztatów i kursów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat Wydziału Kobiet można znaleźć na stronie http://islamireland.ie/departments/women-department.html

Więcej informacji na temat oferowanych usług można znaleźć na stronie www.islamireland.ie

19 Roebuck Road

Clonskeagh

Dublin 14

Tel.: 01 208 0000

 

 

Projekt dla Uchodźców, Dun Laoghaire

 

To grupa wolontariuszy, którzy pracują z młodymi ludźmi ubiegającymi się o azyl w Irlandii. Więcej informacji na stronie www.drp.ie

 

Komitet Gardy ds. Różnorodności

 

Komitet Gardy ds. Różnorodności Dun Laoghaire Rathdown został założony w 2009 roku. Jego misją jest poprawa jakości życia mniejszości etnicznych w Irlandii poprzez tworzenie platformy wspólnego zaangażowania różnorodnych społeczności mieszkających i/lub pracujących w Dun Laoghaire Rathdown oraz w An Garda Siochana.

W obecnym składzie Komitetu znajdują się przedstawiciele szeregu różnych społeczności mieszkających i/lub pracujących w Dun Laoghaire Rathdown. Komitet chciałby rozszerzyć skład grupy o członków z jak najbardziej zróżnicowanych środowisk, którzy chcieliby brać udział w różnych wydarzeniach organizowanych w ciągu roku. Organizowane wydarzenia i warsztaty są skierowane do osób, które zdecydowały się zamieszkać w Irlandii – tymczasowo lub na stałe.

Komitet Gardy ds. Różnorodności może zgłaszać kwestie problematyczne do lokalnego posterunku Garda Siochana w imieniu osób mieszkających w Dun Laoghaire Rathdown. Komitet może zgłosić dany problem nawet jeżeli wystąpił on w miejscu właściwym dla innego okręgu policji.

Wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do działań Komitetu lub zasięgnąć więcej informacji prosimy o wysłanie wiadomości email na adres dlrgdc@gmail.com.

 

 

AkiDwA

 

Akina Dada wa Africa (AkiDwA czyli ‘solidarność kobieca’ w języku suahili) to krajowa sieć mniejszości etnicznych zrzeszająca kobiety z Afryki oraz inne imigrantki mieszkające w Irlandii. Jest to organizacja pozarządowa o statusie organizacji dobroczynnej. AkiDwA została założona w sierpniu 2001 roku prze grupę afrykańskich kobiet, które chciały odpowiedzieć na potrzeby rozrastającej się społeczności kobiet z Afryki oraz innych imigrantek mieszkających w Irlandii. Organizacja jest uznanym i wiarygodnym organem reprezentującym kobiety, które emigrowały do Irlandii bez względu na ich pochodzenie narodowe/etniczne, tradycje, wierzenia religijne, status społeczno-ekonomiczny czy prawny. Wsparcie AkiDwA opiera się na perspektywie genderowej, a organizacja promuje ideę społeczeństwa równego, wolnego od rasizmu, dyskryminacji i stereotypów. Wsparcie AkiDwA polega na wzmocnieniu głosu kobiet-imigrantek, zastosowaniu perspektywy genderowej w politykach i działaniach oraz na promocji równości wśród imigrantek w irlandzkim społeczeństwie wolnym od płciowych i rasowych stereotypów.

 

Unit 2 Killarney Court

Buckingham Street

Dublin 1

Tel: 01 834 9851

Email: info@akidwa.ie

Strona internetowa www.akidwa.ie

 

 

 

Crosscare

 

Projekt dla Imigrantów Crosscare (wcześniej: Porady dla Imigrantów) to organizacja oferująca informacje, przedstawicielstwo oraz porady dla imigrantów w trudnej sytuacji.  Projekt jest prowadzony przez Crosscare, agencję opieki socjalnej Archidiecezji dublińskiej.  Projekt dla Imigrantów Crosscare pomaga Irlandczykom na emigracji, wracającym z emigracji oraz rozważającym wyjazd z kraju, a także nowym imigrantom przyjeżdżającym do Irlandii.

Crosscare Migrant Project:

1 Cathedral Street

Dublin 1

Tel.: 01 873 2844

Email:  migrantproject@crosscare.ie

Więcej informacji o projekcie dla imigrantów na stronie www.migrantproject.ie

 

 

 

 

 

Irlandzka Rada ds. Imigrantów

 

Irlandzka Rada ds. Imigrantów (The Immigrant Council of Ireland, ICI) prowadzi działalność informacyjną oraz wsparcie związane z działalnością systemu imigracyjnego dla osób, które przyjeżdżają do Irlandii na wakacje, do pracy, do szkoły lub aby tu zamieszkać.

Infolinia na której można zasięgnąć informacji, otrzymać wsparcie i poradę działa pod numerem telefonu (01) 674 0200 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10:00-12:30 oraz 14:00-16:30. W środy infolinia jest nieczynna.

www.immigrantcouncil.ie

 

 

Imigrantki doświadczające przemocy domowej

 

Informacje w czterech językach: francuskim, polskim, rosyjskim, chińskim (mandaryńskim) dostępne są tutaj.

 

 

Przydatne strony

www.nwci.ie Irlandzka Rada Kobiet

www.newcommunities.ie – Wsparcie i reprezentacja mniejszości etnicznych i ich organizacji w Irlandii. Kilka kobiecych grup zrzeszających mniejszości etniczne znajduje się na liście członków.